Quotes i beques

A continuació us indiquem les formes de pagament de les quotes de les activitats extraescolars. El preu mensual de cada activitat el trobareu al díptic d’aquest enllaç.

Pagament mensual de les activitats extraescolars, acollida i permanència:

  • Per domiciliació bancària indicant aquesta opció durant el procés d’inscripció a través de l’aplicatiu de la web de Valors o escrivint a info@somvalors.com un poc finalitzat el procés d’inscripció.
  • Per transferència bancària. En finalitzar el mes la coordinadora de Valors us deixarà una nota a la motxilla indicant la quantitat a abonar.

Pagament annual de la pòlissa d’assegurança obligatòria
Per tal de poder realitzar les activitats extraescolars, així com els serveis d’acollida i permanència, degut a que es desenvolupen en horari no escolar, cal que contractem una assegurança obligatòria. Aquesta assegurança es cobrarà al rebut del mes de novembre per un import de 5€/infant/any, que cobreix totes les activitat fora de l’horari lectiu que faci durant l’any escolar.

Cap infant podrà realitzar una extraescolar o fer servir el servei d’acollida o permanència si no ha pagat l’assegurança annual.

Pagament annual de la quota de l’AFA (20€/any)
Les famílies sòcies de l’AFA es beneficiaran d’un preu més econòmic de l’activitat. Per fer-se sòcia cal pagar una quota annual per família de 20€, que es pot pagar directament al compte corrent de l’AFA ES5600730100520506092005