Pedagògica

La comissió pedagògica del AFA té diverses funcions amb l’objectiu de promocionar una educació de qualitat, basada en la col·laboració i la participació de tota la comunitat educativa. 

D’una banda col·labora amb la Direcció del centre en la planificació conjunta d’algunes activitats d’interès comú, orientades a les necessitats i casuístiques dels diferents nivells educatius.

De l’altra, la comissió pedagògica organitza tallers i xerrades per als pares i mares, amb l’objectiu de proporcionar-los eines per a la millora de l’acompanyament educatiu dels seus fills i filles. Així mateix, es preocupa per la gestió de les activitats extraescolars i esportives, que són una part fonamental del desenvolupament integral dels alumnes, avaluant les activitats realitzades i proposant-ne de noves per complementar l’experiència dels infants de diferents edats. També organitza sortides a la natura i activitats amb l’objectiu de compartir experiències entre les famílies i oferir un espai en comunitat molt enriquidor.

Per tal de poder dur totes aquestes activitats endavant, la comissió també s’encarrega de la cerca i gestió de subvencions.

Alguns dels darrers projectes: Xerrada sobre l’ús de les pantalles, berenars pedagògics, sortides a la natura