La Junta

La Junta de l’AFA Poble-sec està formada per famílies que, de forma voluntària i desinteressada, assumeixen els càrrecs necessiaris per constituïr l’associació. Els membres de la Junta s’escullen per votació i es renoven cada 4 anys.

Després de l’assemblea del 26 d’octubre de 2020, els membres de la Junta de l’AFA són:

Presidenta: Susana Aragón

Secretària: vacant

Tresorera: Alba Roig

Vocals: Mariana Cantero, Luciana Coconi

Representant al Consell Escolar: Víctor MItjans