Assemblea extraordinària 29 de febrer

El passat dijous 29 de febrer de 2024 va tenir lloc una assemblea extraordinària centrada en la situació del menjador de l’escola. A la reunió hi van assistir un nombre significatiu de famílies, i es van tractar diversos temes rellevants per millorar la qualitat de l’alimentació dels nostres infants a l’escola.

A sota podreu trobar l’acta completa que recull els tems tractats i els acords als quals es va arribar.

L’assemblea va ser un espai de diàleg constructiu on es va establir acció concreta per millorar el menjador escolar. Agraïm a tots els pares i mares que hi van participar i podem avançar cap a un menjador escolar més saludable i inclusiu per a tots l’alumnat.

En primer lloc, la comissió de migdia va presentar una anàlisi detallada del funcionament actual del menjador, destacant aspectes com el nombre d’infants que mengen al menjador, els espais disponibles, els torns de servei i el cost del menú. A continuació es van presentar les propostes de millora per convertir el menjador en un espai més saludable i inclusiu per a tot l’alumnat, es va parlar sobre la necessitat de revisar els menús, millorar les guarnicions, reduir l’ús d’ultraprocessats i promoure la higiene dental. Aíxi mateix, es va explicar la petició feta a l’escola de poder oferir carn halal per tal d’assegurar inclusivitat i igualtat a nivell nutricional.

En resum, l’assemblea va ser un espai de diàleg constructiu i d’acció concreta per millorar la situació del menjador escolar. És important continuar treballant en aquesta línia i fer retorns periòdics sobre la situació a les famílies, ja que la seva implicació és clau en aquest procés de millora.

Agraïm a tots els pares i mares que van participar en l’assemblea i esperem poder avançar cap a un menjador escolar més saludable i inclusiu per a tot l’alumnat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *